Konkurs plastyczny

Galeria prac nagrodzonych w konkursie plastycznym dla uczniów szkół podstawowych
na pracę pt. WSZYSTKIE DZIECI SEGREGUJĄ ŚMIECI

Cele konkursu

  1. Promocja recyklingu i selektywnej zbiórki śmieci jako przykład ekologicznej postawy i dbałości o środowisko.
  2. Kształtowanie świadomości i wrażliwości ekologicznej, a w szczególności uświadomienie dzieciom konieczności ochrony środowiska poprzez realizację segregacji śmieci i recykling.
  3. Rozwijanie u uczniów umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi w celu wyrażenia swoich spostrzeżeń i obserwacji.