PARKOUR :edukacja – treningi

Parkour – forma aktywności fizycznej, polegająca na pokonywaniu przeszkód w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem wyłącznie swojego ciała. Powstała pod koniec lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku z inicjatywy Davida Belle, inspirowanego naturalnymi metodami treningowymi z użyciem własnego ciała oraz obiektów powszechnie dostępnych (kamienie, drzewa, trudny teren).

Na przestrzeni ostatniej dekady obserwujemy stale rosnącą popularność zarówno Parkour, jak i freerunningu, dyscypliny, która rozwinęła się z Parkour. Często postrzegany jako nowomodny sport ekstremalny zawiera w sobie filozofię, która pozwala zaliczyć go do tak zwanych ‘lifestyle’, co oznacza, że warunkuje codzienne zajęcia, sposób życia, postępowania, postrzegania. Traceur, czyli osoba uprawiająca Parkour jest osobą silną, kreatywną, niosącą pomoc a jego wola pokonywania przeszkód fizycznych ma odzwierciedlenie mentalne; traceur nie zostawia nie rozwiązanych problemów, ciągle się udoskonala i wzmacnia. Myślą przewodnią filozofii Parkour jest ‘etre fort pour etre utilite’ co oznacza ‘być silnym, aby być użytecznym’. Młodzi ludzie spragnieni rozwoju, a także dania upustowi swej kreatywności coraz częściej wybierają Parkour jako drogę, która pozwala im być lepszymi, silniejszymi i zdrowszymi przedstawicielami rozmaitych grup społecznych.

Zapraszamy dzieci w wieku od 10 do 14 lat na bezpłatne zajęcia parkour. Czwartki, godzina 18:00, sala gimnastyczna w budynku A (stara szkoła podstawowa) . Czas trwania zajęć – 1,5 godziny.  Docelowo grupa będzie liczyła 15 uczestników, zostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Regulamin i deklaracja do pobrania poniżej w formacie pdf lub wydrukowana przed zajęciami.

Deklaracja uczestnictwa
Regulamin

Zapraszamy do obejrzenia filmu z pierwszych, próbnych zajęć.
PILOT ZAJĘĆ PARKOUR

Poniżej kilka zdjęć z naszych zajęć

Chcielibyśmy, żeby projekt  PARKOUR :edukacja był projektem ogólnodostępnym i całkowicie bezpłatnym – tak by każde dziecko mogło swobodnie przyjść na zajęcia niezależnie od sytuacji finansowej swojej rodziny. Na parkourze nie trzeba mieć specjalnego stroju czy sprzętu, wystarczą dobre chęci i naturalne przeszkody.

W tej chwili mamy zapewnione środki finansowe na miesiąc zajęć, ale aktywnie poszukujemy dodatkowych źródeł finansowania. Złożyliśmy już wnioski o dotacje, startujemy w konkursach na dofinansowanie, poszukujemy również prywatnych sponsorów. Niestety, na rezultaty naszych działań musimy cierpliwie poczekać.

Dlatego zwracamy się z wielką prośbą do osób, które są w stanie finansowo wesprzeć nasz projekt, do przekazywania DOBROWOLNYCH  wpłat na konto organizatora zajęć, czyli:
Fundacja NASZA SOBÓTKA, ul. Słowackiego 4, 55-050 Sobótka, numer konta 72 9574 1015 2003 0212 1853 0001
Tytuł wpłaty: wsparcie zajęć parkour w Sobótce

Koszt uczestnictwa jednego dziecka w zajęciach wynosi  20 zł za półtoragodzinne spotkanie. Jest to kwota, która pokrywa koszty dojazdu instruktorów z Wrocławia, ich wynagrodzenie oraz koszt wynajmu Sali.
Organizator nie pobiera ŻADNYCH pieniędzy za pomoc instruktorom w realizacji tego projektu.