Przydatne linki

Urząd Miasta Wrocław – Organizacje Pozarządowe – kliknij tutaj

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – kliknij tutaj

Powiat Wrocławski – kliknij tutaj

Departament Pożytku Publicznego przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – kliknij tutaj

Ministerstwo Edukacji Narodowej – kliknij tutaj

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – kliknij tutaj

Dotacje Ministerstwa Kultury – kliknij tutaj

Narodowy Bank Polski – kliknij tutaj

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kliknij tutaj

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – kliknij tutaj

Portal organizacji pozarządowych NGO – kliknij tutaj

Dolny Śląsk NGO – kliknij tutaj

Stowarzyszenie TRATWA – kliknij tutaj

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – kliknij tutaj

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych – kliknij tutaj

Europejski Fundusz Społeczny – kliknij tutaj

Fundusze Strukturalne – kliknij tutaj

Portal Informacyjny Eurodesk – kliknij tutaj

Program Młodzież – kliknij tutaj

Program Rita – kliknij tutaj

Fundacja Batorego – kliknij tutaj

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności – kliknij tutaj

Fundacja Kronenberga przy Citi Banku – kliknij tutaj

Fundacja Wspomagania Wsi – kliknij tutaj

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – kliknij tutaj

Fundacja Pro Publico Bono – kliknij tutaj

Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3 – kliknij tutaj

Sieć wspierania organizacji pozarządowych SPLOT – kliknij tutaj

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – kliknij tutaj

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej – kliknij tutaj

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – kliknij tutaj

Dolnośląski Urząd Wojewódzki – kliknij tutaj

Centrum Pro Bono – kliknij tutaj

Informatorium NGO.PL – kliknij tutaj