Wyniki konkursu „RYMOWANKI BEZ TRZYMANKI”

Wyniki konkursu „RYMOWANKI BEZ TRZYMANKI”

Przedstawiamy wyniki ogłoszonego w grudniu 2015 konkursu literackiego dla młodych twórców.

Komisja Konkursowa w składzie: Izabela Sieradzka, Aleksandra Drej, Justyna Ludwińska, Bogusława Janicka, Michał Hajdukiewicz dokonała oceny prac. Wpłynęło łącznie 38 tekstów, które zostały poddane analizie zgodnie z ogłoszonymi kryteriami.

Decyzją Komisji, w ramach wyznaczonych 5 miejsc głównych (prac najciekawszych) wybrano 4 prace, których autorami są:

Gwido Krupa

Krzysztof Smoliński

Patryk Grzegorczyk

Kacper Grzegorczyk

Decyzją Komisji, w ramach wyznaczonych 10 miejsc dodatkowych (prac wyróżniających się) wybrano 6 prac, których autorami są:

Milena Ostrowska

Mateusz Uryga

Wiktoria Szulżuk

Julita Madej

Pola Lech

Krzysztof Kras

Oprócz powyższego, w związku z wpływem do Organizatorów tekstów pochodzących od uczniów z klas niższych niż objęte zakresem konkursu, postanowiono utworzyć dla nich specjalną kategorię, biorąc za podstawę przede wszystkim fakt potrzeby promocji czytelnictwa i postaw twórczych wśród młodych oraz doceniając poziom niektórych prac z tej grupy. Tym samym zdecydowano nie pomijać tych zgłoszeń, a poddać je ocenie.

Jednocześnie Organizatorzy informują, że w najbliższym czasie pojawią się kolejne konkursy kierowane do różnych grup wiekowych.

Decyzją Komisji, w ramach kategorii specjalnej wybrano 3 prace, których autorami są:

Hanna Żuk

Gabriela Gajewska

Tomasz Stroka

Wręczenie nagród odbędzie się 20.02.2016 r. w siedzibie Biblioteki Publicznej|ŚOKSiR przy ul. Chopina 25 o godz. 12:00.

Wszystkie wymienione osoby zapraszamy wraz z opiekunami na spotkanie.

Dziękujemy za udział w pierwszej edycji konkursu i zachęcamy do śledzenia stron Fundacji Nasza Sobótka oraz ŚOKSiR.